DermatoLogisch.com
DermatoLogisch.com DermatoLogisch.com
Rangschikking
Gegroepeerd
Annulair
Lineair
Herpetiform
Gedissemineerd
Diffuus
Discreet
Reticulair
Confluerend
Folliculair
: In groepjes bijeen gelegen
: Ringvormig
: Lijnvormig
: In kleine blaasjes gegroepeerd bijeen gelegen (vb herpes zoster / simplex)
: Gelijkmatig verdeeld over een groot gedeelte van de huid
: Aaneengesloten
: Los van elkaar gescheiden
: Netvormig / rastervormig
: Samenvloeiend
: Gebonden aan een follikel
Uitbreiding
Solitair
Circumscript
Regionaal
Segmentaal
Blaschko lijnen
Gegeneraliseerd
Universeel
: Beperkt tot een enkele laesie
: Uitgebreid over een klein gebied
: Uitgebreid over een groter gebied (vb gehele linker flank)
: Uitbreiding volgens het verzorgingsgebied van een ganglion
: Uitbreiding volgens het verloop van de Blaschko lijnen
: Uitgebreid over een groot gedeelte van de huid
: Uitgebreid over de gehele huid
Vorm 2D
Annulair
Arciform
Circinair
Concentrisch
Dendritisch
Gegyreerd
Grillig
Kokardevormig
Lineair
Ovaal
Polycyclisch
Polygonaal
Rechthoekig
Rond
: Ringvormig
: Boogvormig
: Onderbroken ringvormig
: Centrifugaal groeiend / vanuit 1 middelpunt groeiend (als steen in water)
: Vertakkend
: Geslingerd
: Onregelmatig
: Concentrisch, maar de opeenvolgende stadia zijn verschillend van kleur en of efflorescentie (schietschijf vormig)
: Lijnvormig
: Ovaal
: Meerdere elkaar rakende bogen
: Meerhoekig (zoals het Pentagon gebouw)
: Rechthoekig
: Rond
Vorm 3D
Bolrond
Delle
Gesteeld
Hemisferisch
Hobbelig
Opgeworpen rand
Spits
Stomp
Verruceus
Vlak
: Koepelvormig (als een halve bal)
: Als bolrond maar dan met een indeuking bovenop
: Met een dun steeltje aan de huid vastzittend
: Licht bolstaande laesie (vb het planetarium van valencia)
: Inegaal verheven laesie
: Vlakke laesie waarbij de rand opstaand is, als een wal rond een stad
: Kegelvormig
: Kegelvormig waar de spitse top van af is
: Wrat achtig
: Egaal verheven laesie
Primaire Efflorescenties
Atrofie
Bulla
Cyste
Erytheem
Macula
Nodulus
Nodus
Papel
Plaque
Purpura
Pustel
Pusblaar
Teleangiectasie
Tumor
Urtica
Vesikel
: Een afname in het volume van de huid
: Een met helder vocht gevulde blaas, groter dan 1 cm
: Afgesloten holte gevuld met vocht en cellen of celproducten (vb atheroomcyste)
: Wegdrukbare rode verkleuring van de huid die berust op vaatverwijding
: Kleurverandering in het niveau van de huid
: Een kleiner dan 1 cm vastaanvoelende verhevenheid gelegen in de dermis of subcutis
: Een groter dan 1 cm vastaanvoelende verhevenheid gelegen in de dermis of subcutis
: Een kleiner dan 1 cm grote verhevenheid van de huid
: Een vlakke verhevenheid van de huid groter dan 1 cm
: Niet wegdrukbare bloeding van de huid of slijmvliezen
: Een holte gevuld met seropurulent vocht kleiner dan 1 cm
: Een holte gevuld met seropurulent vocht groter dan 1 cm
: Persisterende verwijding van kleine bloedvaatjes
: Een groter dan 1 cm grote verhevenheid van de huid
: Verhevenheid van de huid die berust op oedeemvorming en binnen 24 uur verdwenen is
: Een met helder vocht gevuld blaasje, kleiner dan 1 cm
Secundaire Efflorescenties
Cicatrix
Comedo
Crusta
Erosie
Excoriatie
Lichenificatie
Rhagade
Squamae
Ulcus
: Verlittekening die optreedt na genezing van huidletsel
: Een afgesloten talgklieruitvoergang
: Een korst, samengesteld uit ingedroogd seropurulent exsudaat, bloed, necrotisch weefsel of vuil
: Een defect van de huid beperkt tot de epidermis (hierbij zijn geen bloedingen te zien)
: Een defect van de huid tot in de dermis (hierbij zijn puntbloedingen te zien)
: Vergroving van de huid
: Een inscheuring van de huid (kan tot diep in de dermis)
: Schilfers
: Een defect van de huid tot in de subcutis
DermatoLogisch.com
DermatoLogisch.com
Copyright 2014 DermatoLogisch.com